Sk. Šarmanova audzēkņu koncerts. Piedalās: Markuss Skraucis, Pauls Ozoliņš, Laura Krevņeva, Erna Emīlija Stuka, Bruno Stuks. Koncertmeistare: Ineta Rozentāle.